Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
koskien Prof hair design ketjun, palveluita.
Tarkempi kuvaus palveluista löytyy nettisivuiltamme sekä meiltä kysyttäessä.

Tietosuojaselosteessa kerrotaan mm:

-miten käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja

-millaisia tietoja voimme kerätä asiakkasitamme

-mihin tarkoituksiin voimme tietoja käyttää

-asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme tietoja

Rekisterin ylläpitäjät

Rekisteriä ylläpitää koko Prof hair design ketjun henkilökunta.

Rekisterin ylläpitäjät hallinnoivat ja ylläpitävät tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä .

Yhteystiedot

Prof Hair design
Satakunnankatu 12
33100 Tampere

[email protected]

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Asiakasrekisteriin kerätään Prof hair design ketjun asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voidaan tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Tietoja käytetään asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn Timma ajanvaraus- ja kassajärjestelmää.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen ja asiakaspalvelun asianmukaiseen hoitamiseen. Ajanvarauksen yhteydessäasiakkaalta pyydetään seuraavat tiedot:

-nimi

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite

-varaukseen liittyvät lisätiedot

-suostumus sähköposti markkinointiin

-suostumus tekstiviesti markkinointiin

Lisäksi voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

-osoite

-tietoja koskien tarjottavia palveluja

-merkintä kenellä asiakas käy kanta-asiakkaana

-lisätietoja palvelun parantamiseen yksilötasolla

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole siihen pääsyä.

Rekisterin suojaus

Prof hair design on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asiamukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihin.

Prof hairdesign ketjun henkilöstöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Myös Timma järjestelmän tietojenkäsittelijöillä on pääsy ajanvaraus järjestelmäämme. He ovat sitoutuneet salassapitovelvotteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Prof hair design on velvollinen ilmoitettamaan rekisterin tietolähteet, sekä mihin tietoja käytetään ja luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevia tietoja, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tiedon korjaaminen

Mikäli henkilö havaitsee esim. tietosuojaoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on virheitä tai puutteita, on henkilöllä oikeus pyytää yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Muut oikeudet

Prof hair design pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Prof hair design sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puuttellisia tai vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväsksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Asiakkaalla on oikeus kieltää Prof hair design ketjua käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.